PRODUKTER

Hulbånd – armering fra rulle

Hulbånd som godkendt fritbærende overliggerarmering

Hulbånd som overliggerarmering i store åbninger

Hulbånd som konstruktionsmæssig murværksarmering

EK-D: Justerbar trykskrue

EK-U: Universalkonsol

EK-W: Den fleksible løsning til små belastninger

EK-L: Med længere understøtningsflade

EK-M: Til efterfølgende forankring i bagmuren

EK-G: Til standeroverliggere med lav opmuringshøjde

EK-S: Specialudførelse

WK-D: Justerbar trykskrue

WK-N: Standard-murkonsol med vinkelbeslag

WK-K: Til små betonhøjder

WK-O: Til fastgørelse på betondæk

WK-M: Murkonsol til indstøbning

WK-Z: Som bærende konstruktion ved hjørner og piller

WK-S: Specialudførelse

WA-Ü / WA-Z: Til overmuring

WA-D / WA-M: Til lukket underside

WA-S: Specialudførelse

FB-D: Justerbar trykskrue

FB-U: Universalkonsol til elementoverliggere

FB-S: Specialudførelse

HV-WP: Vindpostfastgørelser

HV-A: Holder til attikabeklædning

HV-T: Horisontal fastgørelse med led

HV-D: Trådbinder til efterfølgende fastgørelse

HV-L: Murbindere til efterfølgende fastgørelse

HV-S: Specialudførelse

GA-Q / GA-Z: stilladsholdeanker til murstensfacader

GA-S: Specialudførelse

DB / HB / MBA-ES: Overliggerbøjle til skjulte bærende konstruktioner

MA-A: Vægforbindelser med murankre

Vinkeludformning og vederlag

Tilbehør

Skadedyresbeskyttelse

Studsfugeventiler